Zámku Trautenfels

Historie zámku Trautenfels

Historisches Darstellung (Kuperstich) des Schloss Trautenfels, das auf einem Hügel steht. Unterhalb davon sind viele Häuser und ein See mit Bäumen. Darüber steht der alte Name von Schloss Trautenfels "Neuhaus im Ennstall 1649" Historisches Darstellung (Kuperstich) des Schloss Trautenfels, das auf einem Hügel steht. Unterhalb davon sind viele Häuser und ein See mit Bäumen. Darüber steht der alte Name von Schloss Trautenfels "Neuhaus im Ennstall 1649"

Bildinformationen

Content in other languages

Here you can find content in other languages.

Středověk

1261: První listinná zmínka jako hrad Neuhaus (Castrum novum [= Neuburg] v údolí Enže /Ennstal/).

1282: Hrad Neuhaus se dostal výměnou s hradem Strechau do vlastnictví arcibiskupa ze Salzburgu. Ve válečných střetnutích se zemským knížetem Štýrska je hrad na konci 13. století získán zpět, zničen a následně znovu postaven.

1460: Wolfgang Praun, Hallinger (solné doly) se stává opatrovníkem a v listinách je označován výslovně jako pán na Neuhausu.

1493 - 1594: Hrad je ve vlastnictví rodiny Hoffmannových, která se řadí k nejmocnějším a nejbohatším šlechtickým rodinám ve Štýrsku, jakož i k nejvlivnějším podporovatelům protestantské víry. Neuhaus se stává centrem v Ennstalu. Hrad je vybudován.

1574: Rodina Hoffmannových nechává zřídit evangelický kostel, který je již v roce 1599 zcela zničen reformační komisí. 20 minut pěšky ve směru na Grimming připomínají tuto neklidnou dobu od roku 1992 volně položené základní zdi v podobě pamětního místa.

1594/1600 - 1652: Protestantská rodina Praunfalků je nejprve vlastníkem zástavy a později vlastníkem Neuhausu, než musela z důvodů víry emigrovat do exilu do Norimberku.

 

Fotografie von einer Kirchenruine. Nur noch die Grundmauern stehen. Im Hintergrund sind Bäume und ein blauer Himmel mit Wolken.

Bildinformationen

Baroko

1664: Hrabě Siegmund Friedrich von Trauttmansdorff kupuje zámek, nechává ho přestavět, nově vybavit a dává mu jméno Trautenfels. Kvalitní fresky v 1. poschodí a v zámecké kapli jsou vytvořeny kolem roku 1670 malířem Carpoforem Tencallou, štuky pocházejí od Alessandra Sereniho. Zámek je až do roku 1815 ve vlastnictví rodiny Trauttmansdorffů.

19. století

1878: Po četných výměnách majitelů kupuje nemovitost hrabě Josef Lamberg. Věno jeho ženy Anny, dcery výrobce zbraní ze Steyru Josefa Werndla, a jeho vlastní majetek umožnily tehdy dosti zanedbanou budovu rozsáhle zrekonstruovat a pohodlně vybavit.

Ein altes Hochzeitfoto. Die Braut trägt ein dunkles Kleid und hält einen großen Blumenstrauß. Der Man steht da hinter und trägt einen dunklen Anzug. Beide lächeln ganz leicht.

Bildinformationen

Restaurování

Alte Fotografie von Schloss Trautenfels. Das Schloss steht vor dem Berg Grimming. Das Foto ist gelb eingefärbt.
Zámek Trautenfels a Grimming, kolem roku 1872

Bildinformationen


Fotografie von einem Zimmer mit Kamin. An der Wand hängen Geweihe und ein Gemälde. Überall stehen Pflanzen
Zámek Trautenfels, velký zasklený dvůr s loveckým zařízením, 1901

Bildinformationen

Fotografie eines großen Saals. An den Wänden hängen viele Gemälde. Im Raum stehen Statuen und große Holzmöbel.
Zámek Trautenfels, mramorový sál, 1901

Bildinformationen

O loveckém pokoji zámeckého pána

Nábytek z paroží byl módním trendem 19. století. Hrabě Josef Lamberg nechal zařízení tohoto loveckého pokoje zřejmě vyhotovit u jednoho zdejšího řemeslníka. Jeho zvláštním charakteristickým znakem je pečlivé mozaikové zpracování.

20. století

1904:Po smrti hraběte spravuje majetek Anna, hraběnka Lamberg-Werndl. Během meziválečné doby se kupí ekonomické problémy, udržení zámecké budovy je stále těžší.

1941: Anna, hraběnka Lamberg-Werndl prodává zámek za podpory svých čtyř dospělých dětí Německé říšské poště. Přeměna na plánované školicí středisko pro vedoucí pracovníky, resp. mezinárodní centrum pro sdělovací techniku a evropský poštovní spolek není kvůli válečným událostem realizována.

1945: Po konci vlády národních socialistů je budova jako německé vlastnictví pod správou anglické posádky. V prvních poválečných letech je v prostorách navíc ubytováno přechodně až 300 uprchlíků. Následně se stává vlastníkem Republika Rakousko.

1950: Do zámku se stěhuje Štýrská ubytovna pro mládež a využívá prostory v přízemí, v mezipatře a ve druhém nadzemním poschodí.

Schwarz-weiss Fotografie auf das Schloss Trautenfels zusehen ist. Im Vordergund ist ein See. Der Himmel ist bewölkt.

Bildinformationen

1951: Země Štýrsko si pronajímá reprezentační prostory v prvním patře budovy a pověřuje Karla Haidinga výstavbou muzea pro okres Liezen. V předstihu před zvláštními výstavami sbíral objekty a dokumentace k tématům chovu včel a k perníkářskému řemeslu, lesu a dřevu nebo salašnictví ve Štýrsku.

Haiding, Karl (1906–1985), folklorista, pracoval za doby nacismu mj. ve vysoké funkci v úřadu Rosenberg. Srov. Mindler Ursula, „… ačkoliv jsem neudělal vůbec žádná doznání a moje celoněmecké mínění je kolegům vesměs známo…“. Poznámky ke Karlu Haidingovi (1906–1985). V: Rakouském časopisu pro folkloristiku, NS svazek LXIV, sešit 2 (2010), strana 179–202. (k dostání v obchodě.)

Angažováním Karla Haidinga vděčí muzeum Trautenfels za velkou část svých národopisných sbírek. Od roku 1955 razil zaměření muzea – jeho aktivity před rokem 1945 a jeho zapletení do národního socialismu zůstávaly však dlouhou dobu nezmíněné. Toto rozpoutalo na začátku 21. století debatu v médiích, ke které se připojila vědecká diskuse spojená s Haidingovým odkazem a jeho osobou.

1959: Republika Rakousko prodává zámek Trautenfels spolu s příslušným areálem za uznanou cenu a „věnuje“ mládežnické ubytovně 750 000 šilinků se zadáním, aby byly obranné bašty sanovány. Práce na renovaci byly provedeny v letech 1960 až 1962.

Dne 9. srpna je oficiálně otevřeno vlastivědné muzeum jako muzeum pro okres Liezen a oddělení Joanneum.
 

1971: V roce 1971 dochází k přejmenování na „Přírodovědné muzeum - zámek Trautenfels“, od roku 2011 se jmenuje Oddělení muzea - zámek Trautenfels. Trvalá výstava je dále označována jako Přírodovědné muzeum.

Druhé polovině 20. století

Ein Mann mit Hut zieht einen Handwagen, auf dem umwickelte Gegenstände liegen. Im Hintergrund sieht man Berge und Wälder.
Karl Haiding při shromažďování muzejních objektů, Pichl Kainisch, 1957

Bildinformationen

Eine Schwarz-weiß Fotografie. Rechts im Bild steht ein Mann, der eine Rede hält. Links sitzen und stehen Erwachsene und hören dem Redner zu. Das Publikum trägt teilweise Tracht.
Otevření muzea. Univ.-Prof. Dr. Hanns Koren otevírá dne 9. srpna1959 vlastivědné muzeum

Bildinformationen

Schwarz-weiß Fotografie von einer Wand. An dieser sind verschiedene Museumsobjekte (hauptsächlich Schaufeln) und Fotografien angebracht.
Výstavní prostor ve vlastivědném muzeu. Prezentace objektů k rybolovu a sbírce rýčů, 1962

Bildinformationen

Schwarz weiß Fotografie von einer Menschen-Gruppe. Diese stehen und schauen zu einem Mann, der spricht. Viele tragen Tracht, es ist ein Kind dabei.
Otevření zvláštní výstavy „Štýrská sůl“ 1975

Bildinformationen

Eine schwarz-weiß Fotografie von Jugendlichen, auf einem Hof. Eine Gruppe steht links im Vordergrund, eine andere sitzt auf einer Treppe weiterhinten.
Hosté mládežnické ubytovny na předním zámeckém nádvoří, 1970

Bildinformationen

Fotografie von einer Baustelle. Auf der rechten Seite liegen Geräte und Schläuche. In der Mitte sitz ein Mann auf einem roten Fahrzeug in einem Graben.
Stavební práce v mezipatře, 1991

Bildinformationen

Fotografie des Schloss Trautenfels. An den Schlosswänden befindet sich ein Gerüst. Auf dem Dach befinden sich Handwerker, die das Dach neu machen. Teile des Daches sind schon hellbraun mit neuen Schindeln, Teile sind noch dunkelbraun mit alten Schindeln.
Zámek Trautenfels, jižní fasáda, říjen 1984

Bildinformationen

Moderní architektura od Manfreda Wolffa-Plottegga

Foto von einem Treppenhaus aus Beton und Metall in einem schmalen Turm
Schody na věž

Bildinformationen

Weißes Treppenhaus mit metallenem Geländer. Im Vordergrund stehen zwei Säulen
Schodiště ve velkém proskleném dvoře

Bildinformationen

Fotografie von einem Raum mit gewölbter Decke. An der Decke sind Fresken in hellen Farben gemalt.
Velké zasklené nádvoří

Bildinformationen

1990–1992: Zámek Trautenfels dostává zakázku na ustavení štýrské zemské výstavy Slasti a strasti. Barokní umění, barokní všednost.
Potřebné rozpočtové prostředky pro úplnou renovaci budovy a vytvoření aktuální infrastruktury pro provoz muzea a výstavy jsou schváleny. Generální sanace je naplánována a realizována architektem Manfredem
Wolff-Plotteggem ve spolupráci se Spolkovým památkovým úřadem a investory ve stylu 20. století.

Plánování vycházelo z toho, co 1.) budova požadovala pro sanaci a obnovu, co 2.) bylo potřebné pro nové využití a co 3.) bylo z hlediska architektonického s aspektem na „stavět ve stavu“ rozvíjeno v návrhu. Celé uzavření budovy pro návštěvníky / v interiéru bylo od vstupní haly přes skalní cestu, druhé hlavní schodiště s výtahem, nahoru ke schodům na rozhlednu, a nakonec k výstupní hale s novým východem u východní terasy. Další bodové zásahy byly pokladna ve vstupní hale, nová zařízení WC, zastřešení obou světlíků a oddělení od nové oblasti semináře. Celá budova byla vybavena temperovacím zařízením obalových ploch, které obnoví celou instalaci sanity a elektro. Vně došlo k přístavbě domácí dílny, jejíž ozeleněná střecha nyní také umožňuje procházku kolem zámku.

1992: V souvislosti s opatřeními pro renovaci v mezipatře se objevují barevné vrstvy. V letech 1997 až 1999 jsou odkryta obrazová pole pocházející ze 16. století. Tak zvaná „místnost s freskami“ byla zpřístupněna veřejnosti.

1994: Obec Pürgg-Trautenfels pronajímá zámek Trautenfels zemi Štýrsko – zemské muzeum Joanneum.

1998: Otevření nového přírodovědného muzea, které ve 13 kaleidoskopicky uspořádaných tematických prostorách prezentuje kulturní a přírodní dějiny štýrského Ennstalu a Ausseerlandu.

21. století

2006–2007: Vykácením zámeckého vršku se celý komplex s působivými obrannými baštami a soklovým zdivem zámku stal dokonce i viditelným. Historicky významná situace tím byla obnovena.

2007–2010: Velký výlom na jihozápadní baště vede ke statické prohlídce celého zdiva a z bezpečnostně technických důvodů k uzavření přístupové silnice – zřízen pomocný příjezd. Po schválení prostředků štýrskou zemskou vládou v roce 2009 dochází k rozsáhlé sanaci a statickému zajištění pomocí samonosného zemního zakování při zachování historické stavební substance. Vnějším osvětlením se historická budova i v noci ukazuje jako optická dominanta v krajině.

Na základě akutního nebezpečí zřícení asi 30 m dlouhé části zdiva bašty zámku Trautenfels musela být o Vánocích 2007 uzavřena příjezdová silnice vedoucí podél zdi. V souvislosti s posudky bylo konstatováno, že celé zdivo bašty je v nanejvýš dezolátním stavu, načež byl proveden koncept celkové sanace. V červenci 2009 mohlo být započato po schválení prostředků štýrskou zemskou vládou s rozsáhlou sanací. Sanační práce byly dokončeny již v raném létě 2010.

Evropský patent, EP2141287: Zachycením zemního tlaku za opěrnou zdí pomocí betonových nosných stěn k rozdělení zatížení a připojením zemního zakování se vytvořil nový nosný systém. Ten umožňuje existující stavbu zbavit zatížení tak, že se může nést už jen sama, a tím může být zachována.

2015: V souvislosti se strukturální reformou obce dochází ke sloučení obcí Pürgg-Trautenfels a Stainach na obec Stainach-Pürgg, v jejímž vlastnictví se nyní zámek Trautenfels nachází. Budovu pronajímá Univerzálnímu muzeu Joanneum. Joanneum je odpovědné za zachování a správu budovy. Celý zámek je využíván jako muzeum a pro kulturní akce a je spolu s rozhlednou přístupný pro návštěvnice a návštěvníky.

Zámek Trautenfels, oddělení Univerzálního muzea Joanneum, ručí jako mnohovrstvé umělecké a kulturní místo za historii, kulturu a přírodu okresu Liezen, jehož sbírka obsahuje přes 40 000 objektů. Diskuse s regionálně specifickými tématy vedou ke kontextům na národní a mezinárodní úrovni.

Renovace ve 20. století

Schlossmauer mit vielen ausgebrochenen Steinen und kaputten Stellen.
Výlom na jihozápadní baště, jaro 2009

Bildinformationen

Schlossmauer mit Gerüst
Sanační práce na jihozápadní baště, léto 2009

Bildinformationen

Vor dem Schlosseingang steht ein Bagger und es werden Rohre verlegt.
Odkopové práce na předním zámeckém nádvoří, podzim 2009

Bildinformationen

Luftaufnahme vom Schlosshof, auf dem Plastersteine verlegt werden.
Dláždění předního zámeckého nádvoří, 2010

Bildinformationen

Frisch renovierte Mauer und gestrichenes Schlossgebäude.
Jižní strana. Zdivo bašty s pomocnou budovou po renovaci, 2010

Bildinformationen

Frisch renovierte Mauer mit dem Schloss im Hintergrund.
Jihozápadní bašta po renovaci, 2010

Bildinformationen


Schloss Trautenfels mit blauem Himmel im Hintergrund ist der Berg Grimming

Bildinformationen

Česky

Zámek Trautenfels

Historie zamku Trautenfels

Dateigröße: 3 MB